Staycation Willa Rauha vuokrausehdot

Yleiset Staycation Willa Rauha vuokrausehdot

Majoitusvarauksen tekijän tulee olla 18 vuotta täyttänyt tai muulla tavalla oikeustoimikelpoinen henkilö tai muu taho.

Vuokraan sisältyy kohteen käyttöoikeus varatulle ajalle sekä normaalit energiakulut. Peti- ja liinavaatteet sekä pyyhkeet ja loppusiivous sisältyy vuokraan.

Lisäpalveluina mahdollisuus varata lisäpatjoja.

Lemmikit ei ole sallittu ja tupakointi sisätiloissa on kielletty. Huoneistot ovat allergiavapaita ja savuttomia.

Varaukset ja maksut suoritetaan yhtiön nettisivujen kautta nettikaupasta, Booking.comista tai Airbnb:sta.

Kohteeseen voi saapua kello 15 alkaen. Varauksen yhteydessä saat tarkemmat ohjeet sisäänkirjautumisesta. 

Huoneisto on vapautettava lähtöpäivänä kello 12 mennessä.

Omistaja tai huolitsija voi lähtökohtaisesti perua varauksen vain force majeur -tyyppisiin syihin perustuen. Tällöin peruminen tulee ilmoittaa välittömästi vieraalle, vahvistaa peruminen kirjallisesti ja hyvittää mahdolliset, jo suoritetut maksut.

Majoitusvaraus on yhtiön omien nettisivujen kautta peruttavissa 14 vuorokautta ennen vierailun alkua ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhtiön nettisivuilla oleviin yhteistietoihin. Booking.com ja Airbnb kautta tehdyt varaukset peruttavissa järjestelmien omien peruutusehtojensa mukaisesti.

Jos vieras jättää kokonaan saapumatta, omistaja ei ole velvollinen palauttamaan mahdollisia jo suoritettuja maksuja.

Vieras on velvollinen noudattamaan lakia, yleisiä hyviä tapoja sekä kohteen sääntöjä vierailunsa aikana.

Jos vieras keskeyttää vierailunsa ja poistuu kohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä vieras ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Omistajalla on oikeus keskeyttää vierailu vieraista johtuvista syistä. Keskeytys on hyväksyttyä, mikäli vierailu toteutuu varauksessa annetuista tiedoista merkittävästi poiketen. Samoin vierailu on oikeus keskeyttää, mikäli vieras syyllistyy järjestyshäiriöihin tai merkittäviin kohteen sääntöjen rikkomisiin tai omistajalla on muulla tavoin merkittävä peruste epäillä henkilöiden tai omaisuuden olevan vaarassa. Vierailun päättämisestä tulee ilmoittaa välittömästi vieraalle. Näissä tapauksissa omistaja ei ole korvausvelvollinen käyttämättä jääneestä vierailun ajasta.

Omistajalla on oikeus keskeyttää vierailu myös ylivoimaisista, force majeur -tyyppisistä syistä johtuen. Tällaisiksi luetaan esimerkiksi luonnonmullistus tai muu, ennalta-arvaamaton ja omistajasta riippumaton tapahtuma. Vierailun päättämisestä tulee ilmoittaa välittömästi vieraalle. Tällöin vieraalle tulee korvata käyttämättä jäänyt vierailun aika.

Vieraalla on oikeus keskeyttää vierailu, mikäli kohde poikkeaa merkittävästi etukäteen kerrotusta. Vieraan tulee tällöin reklamoida puutteesta tai virheestä niin pian kuin mahdollista omistajalle tai huolitsijalle. Omistajalla/huolitsijalla tulee olla mahdollisuus korjata virhe kohtuullisessa ajassa sen reklamoinnista. Vierailun keskeytyessä omistajalla on velvollisuus korvata käyttämättä jäänyt vierailun aika. Jos vieras haluaa jatkaa vierailuaan varauksensa loppuun saakka, vaikka virhettä tai puutetta ei onnistuttaisi korjaamaan, tulee vieraan saada korjaamatta jäävän virheen osalta virhettä vastaava hinnanalennus.

Mikäli virheestä reklamoidaan vasta vierailun jälkeen, ei omistaja yleensä ole korvausvelvollinen vieraalle. Myöhempi reklamointi riittää, jos kyseessä on kuluttajansuojalain mukainen törkeän huolimaton menettely tai virhe perustuu terveydensuojelua koskevien säännösten vastaiseen menettelyyn.

Vieras on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, jotka hän tai hänen seurueensa aiheuttaa kohteelle tai sen irtaimistolle.

Vieras on vastuussa omista tavaroistaan. Omistaja ei ole korvausvelvollinen vieraan tavaroista, jos kohteeseen murtaudutaan. Omistaja ei vastaa vieraan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta.

Kohteen siivouksesta vierailun aikana huolehtii vieras, ellei hän ole erikseen ostanut siivouspalvelua.

Vieraan velvollisuus on huolehtia oman irtaimistonsa mukaanottamisesta ja jättää kohde siistiin kuntoon.